Urzędy Celne w Warszawie
Info Miasto

 

Izba Celna
Warszawa, ul. Modlińska 4, tel. (022) 510 47 00
Serwis www


Urząd Celny I
Warszawa, ul. 17 Stycznia 49, tel. (022) 650 15 50


Urząd Celny I w Warszawie Oddział Celny I Pocztowy
Warszawa, ul. Łączyny 8, tel. (022) 548 14 32


Urząd Celny I w Warszawie Oddział Celny II
Warszawa, ul. Ordona 2 a, tel. (022) 877 34 11


Urząd Celny I w Warszawie Oddział Celny III
Warszawa, ul. Osmańska 5, tel. (022) 644 07 00


Urząd Celny I w Warszawie Oddział Celny IV
Warszawa, ul. Sekundowa 1, tel. (022) 573 73 04


Urząd Celny II

Warszawa, ul. Utrata 4, tel. (022) 510 44 05


Urząd Celny II w Warszawie Oddział Celny V
Warszawa, ul. Fleminga 2 a, tel. (022) 519 70 95


Urząd Celny II w Warszawie Oddział Celny VI
Warszawa, ul. Utrata 4, tel. (022) 510 44 08


Urząd Celny II w Warszawie Oddział Celny VII
Warszawa, ul. Kwatery Głównej 46, tel. (022) 515 47 00


Urząd Celny III Port Lotniczy
Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1, tel. (022) 650 34 30


Urząd Celny III w Warszawie Oddział Celny Osobowy
Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1, tel. (022) 650 22 13


Urząd Celny III w Warszawie Oddział Celny Towarowy I
Warszawa, ul. Wirażowa 35, tel. (022) 606 72 09


Urząd Celny III w Warszawie Oddział Celny Towarowy II
Warszawa, ul. Wirażowa 35, tel. (022) 606 97 49


Urząd Celny III w Warszawie Oddział Celny Towarowy III
Warszawa, ul. 17 Stycznia 47, tel. (022) 650 16 67